På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Fystioterapi ved protese i nedre del av lårbenet

Preoperativ samtale

Dagen før operasjonen vil du ha en samtale med en fysioterapeut på sykehuset, hvor formålet er at du skal bli best mulig forberedt på tiden etter operasjonen. Da kreftkirurgi er skreddersøm, tilpasset den enkelte, vil det variere hvorvidt man får restriksjoner (midlertidige bevegelsesbegrensninger) etter denne typen operasjon. Det er derfor ikke alt vi kan svare på før etter operasjonen, da legene bestemmer restriksjoner underveis. Fysioterapeuten som kommer til deg etter operasjonen vil ha snakket med legene og ha oversikt over hva som ble gjort under akkurat din operasjon. Det er likevel mye vi kan svare på, så husk at denne samtalen er til for deg og vi er åpne for alle spørsmål.

Postoperativt

Under operasjonen vil ortopedene løsne på muskulatur rundt kneet, og fjerne den delen av lårbeinet (med eventuelt omliggende muskulatur) hvor kreftsvulsten sitter. Det tapte beinvevet erstattes med en protese av titan. Dette er en sterk konstruksjon som tåler mye, som for eksempel sykling, fjellturer svømming og lignende. Man skal likevel være forsiktig med ytre traumer, hopp, løping osv. Som tidligere nevnt
er kreftkirurgi skreddersøm, tilpasset den enkelte, og det vil variere hvorvidt man får restriksjoner (midlertidige bevegelsesbegrensninger) etter denne typen operasjon. Fysioterapeuten som kommer til deg etter operasjonen har snakket med ortopeden og har full kontroll på hva du får lov til å gjøre.

Etter operasjonen kan kneet kjennes litt rart, noen beskriver følelsen nesten som om kneet ikke hører til resten av kroppen. Denne rare følelsen kan imidlertid ha mange naturlige forklaringer.

  • En forklaring kan være at etter operasjonen vil du mest sannsynlig ha epiduralbedøvelse, som kan føre til at beinet kjennes litt numment. Denne følelsen vil avta i takt med at man trapper ned på bedøvelsen.
  • En annen grunn kan være nedsatt leddførlighet rundt det opererte kneet, da beinvev og muskulatur er erstattet med metall. På sikt vil ofte omliggende strukturer overta noe av denne leddføligheten.
  • Til sist kan man være litt hoven i operasjonsområdet etter operasjonen, som igjen kan svekke føligheten ytterligere. Dette er helt normalt og vil gå seg til med tiden.

Det viktigste du selv kan gjøre er å begynne å bruke beinet ditt og røre på deg, slik at kroppen venner seg til det.

Selv om du har fått en protese er det viktig å huske på at det er din muskulatur som sørger for bøy og strekk i kneet, noe som faktisk betyr at det er du som styrer protesen, ikke den som styrer deg! Du har bevart ditt eget kneskjell, som du kan bevege, akkurat som før operasjonen. Det er imidlertid vanlig at muskulaturen kan bli litt ”slått ut” etter et kirurgisk inngrep. Derfor vil det komme en fysioterapeut til deg allerede dagen etter operasjonen og begynne å vise deg hvordan du kan få kontakt med muskulaturen igjen. Her ønsker vi å skille mellom rolige og kontrollerte bevegelser, som å ”nappe” i kneskjellet, og større bevegelser som å bøye og strekke i kneet.

Allerede første dag etter operasjonen begynner vi å jobbe med øvelser for å fremme blodsirkulasjonen. Det er videre også viktig å trene resten av kroppen. Du vil derfor få strikk og manualer og fysioterapeuten vil instruere deg i øvelser du selv kan gjøre på rommet.

Videogalleri av øvelser med krykker >>>

 

Øvelser for armer

Du vil få strikk og manualer på rommet, slik at du selv kan gjøre øvelser for armene.

Stå ved sengekanten

Så snart du har fått klarsignal av ortoped, vil du komme opp og stå ved sengekanten. Du vil få mye hjelp i starten, men målet er at du skal bli så selvstendig som mulig på sikt. Husk at du kan bruke armene og det ikke- opererte beinet i stor grad. Noen synes det er behagelig å bruke søsterhjelpen.

Øvelser for operert kne

Sammen med fysioterapeuten vil du jobbe med å bøye aktivt og strekke passivt i kneet.

Nedenfor følger noen tips til hvordan du etterhvert kan komme deg til sengekanten på egenhånd.

Rullestol

Rullestol brukes i starten før du er klar til å bevege deg trygt på krykker. I starten vil du få mye hjelp, men også her er målet at du skal bli så selvstendig som mulig.

Gangtrening

I tråd med at restriksjonene oppheves kan du gradvis bruke beinet ditt mer og mer som normalt. Målet er at du skal få en så hensiktsmessig gangfunksjon som mulig og unngå avvergemønster. Det kan derfor være gunstig å benytte krykkene helt til muskulaturen er sterk nok til at du kan gå så normalt som mulig.

Trappetrening

Trinn for trinn opp – trinn for trinn ned

Les mer om øvelser

Etter avsluttet behandling

Det er ofte ikke mulig å fastslå ditt forventede funksjonsnivå før det har gått opp mot et år etter operasjonen. Grunnen til at det tar tid er at du har vært gjennom stor kirurgi og fordi muskelstyrke og utholdenhet gradvis må trenes opp igjen. Dette kan være en tålmodighetsprøve, der mange opplever mye framgang i starten, men kanskje opplever at progresjonen stagnerer noe utover i forløpet.

Etter utskrivelse fra sykehuset

Det er viktig med god oppfølging også etter utskrivelse fra sykehuset, og du vil kunne ha stor nytte av et opptreningsopphold ved et rehabiliteringssenter. Fysioterapeutene på sykehuset kan være behjelpelige med å kartlegge hvilket  ehabiliteringssenter som er best egnet for deg. Videre vil du også være i behov av oppfølging av fysioterapeut på ditt hjemsted. Fra og med 01. Januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut, så du kan selv ta kontakt med den fysioterapeuten du måtte ønske. Du må selv betale fram til frikort egenandelstak 2.

En tumorprotese er større og mer inngripende enn en vanlig kneprotese og få fysioterapeuter har jobbet med denne type protese tidligere. Dette er imidlertid ingen hindring for at du skal få god hjelp av fysioterapeutene på ditt hjemsted, men det er viktig at fysioterapeutene er seg denne forskjellen bevisst. Fysioterapeuten din på sykehuset vil derfor skrive en sammenfatning av oppholdet og sende med operasjonsbeskrivelse og røntgenbilder, samt ta kontakt med din lokale fysioterapeut i forbindelse med utskrivelse. Godt samarbeid er nøkkelen til en god rehabilitering og både du og din lokale fysioterapeut kan gjerne kontakte fysioterapeutene på sykehuset ved eventuelle spørsmål vedrørende din operasjon og veien videre.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil