Amputasjon av arm eller ben

Selv om de fleste pasienter med bensarkom kan opereres for svulster i armer og ben uten amputasjon, kan det i noen tilfeller være nødvendig med amputasjon av ekstremitet fordi svulsten har vokst slik at det ikke er mulig å gjøre en god kreftoperasjon og samtidig bevare ekstremiteten. Noen ganger kan behovet for amputasjon oppstå på grunn av komplikasjoner etter tidligere ekstremitetsbevarende kirurgi.

Beslutning om amputasjon er alltid basert på individuell vurdering og tas i samråd med pasienten. Det må også sies at de moderne protesene som brukes etter amputasjoner, spesielt ved leggamputasjon, kan gi så bra funksjonsnivå at det kan være gunstig å amputere frem for å bevare en dårlig fungerende ekstremitet. 

Hemipelvectomi er en type amputasjon av underekstremitet som også inkluderer store deler av bekkenskjelettet på den amputerte siden. Ordet «hemipelvectomi» er satt sammen av 3 latinske ord: «hemi» betyr halvparten, «pelv» er deler av latinsk ord pelvis som betyr bekken, «ectomi» betyr å fjerne. Indikasjon for hemipelvectomi er svulst i bekkenregionen som enten sitter i selve bekkenskjelettet, eller i bløtdeler rundt bekkenet som gjør at pulsårene og nerver til underekstremiteten er affisert så mye at det ikke er mulig å spare ekstremiteten ved kirurgi.

Ingen svulster eller operasjoner er helt like. Ved preoperativ samtale med kirurg og fysioterapeut får du detaljert informasjon om din operasjon og forventet postoperativt forløp. Generelt kan man si at hemipelvectomi er en stor operasjon og man forventer at det vil ta tid å komme seg etter et slikt inngrep.

Drenasje av sårvæske

Det er vanlig med store innvendige sårflater etter denne typen operasjoner, noe som fører til at det samles opp mye sårvæske. Vanligvis får man lagt inn flere (2–4) dren i operasjonssåret under operasjonen for å evakuere væsken ut av såret. Det er vanlig at det kommer store mengder sårvæske på drenene i løpet av de første dagene etter operasjon. Mengden av sårvæske som kommer på drensposene vil avta i løpet av 1–2 uker, men det er ikke uvanlig at man beholder dren i 2–3 uker. Hvis man mistenker at det ikke er tilstrekkelig drenering av sårvæske kan det bli aktuelt å bruke ultralydveiledning og legge inn et  eller to ekstra dren.

Det er vanlig med lange sår etter denne type inngrep og forsinkelser i sårtilheling og sårkantsproblemer er ofte forekommende.

Fantomsmerter og fantom fornemmelser

Alle pasienter som får amputert en ekstremitet får fornemmelse/følelse av ekstremiteten som er borte. Noen ganger kan disse fornemmelsene være direkte smertefulle. Dette kalles for fantomsmerter. Man har ikke detaljert kunnskap om hvordan fantomsmerter oppstår.

Postoperativ smertebehandling dreier seg i stor grad om behandling og forebygging av fantomsmerter. Fantomsmerter kan være vanskelig å behandle. Pasienter oppfordres til å se og ta på amputasjonsstumpen for å forebygge utvikling av fantomsmerter. 

Brokkprofylakse

Pasienter som får fjernet deler av bekkenbenet mister naturlig støtte til indre organer. For å forebygge utvikling av brokk skal amputasjonsstumpen bandasjeres før mobilisering.