På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Amputasjon av arm eller ben

Med moderne kirurgiske teknikker og detaljerte billedundersøkelser er det i dag relativt sjelden man må amputere en arm eller et ben på grunn av sarkom i skjelett eller bløtvev. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig, hvis svulsten har vokst slik at det ikke er mulig å gjøre en trygg kreftoperasjon og samtidig bevare funksjonen.

Når er amputasjon aktuelt?

Svulstens beliggenhet, størrelse og nærhet til viktige nerver og blodårer vil være avgjørende for beslutningen om det er nødvendig med amputasjon. Enkelte ganger kan behovet for amputasjon oppstå på grunn av komplikasjoner etter tidligere ekstremitetsbevarende kirurgi. En slik beslutning er alltid basert på individuell vurdering og tas i samråd med deg som er pasient.

Rehabilitering

Under rehabiliteringen vil du møte forskjellige utfordringer, avhengig av nivået for amputasjon og hvilke proteseløsninger som kan være aktuelle. Moderne proteser som brukes etter amputasjoner, spesielt ved leggamputasjon, kan gi så bra funksjonsnivå at det kan være gunstig å amputere fremfor å bevare en dårlig fungerende arm eller ben. Avansert computerteknologi har også utviklet «intelligente» kneledd samt hånd og underarmsproteser som kan styres ved hjelp av nerveimpulser fra amputasjonsstumpen. Sykehusene samarbeider med spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner for amputerte og formidler også kontakt med ortopedi-ingeniører som vil være ansvarlig for protesetilpasning.

Fantomsmerter og fantomfornemmelser

Ved amputasjon kan du oppleve fantomsmerter. Fantomsmerter er smerter man kjenner i en kroppsdel som ikke er der lengre. Fantomfornemmelser brukes om ulike følelser man kan ha i kroppsdelen som er amputert, det kan være kløe, varme/kulde, kribling, følelse av rar stilling i et ledd og så videre. Du som får amputert en ekstremitet vil merke dette i større eller mindre grad, mange forteller ofte at det blir litt mere uttalt 1–2 uker etter operasjonen, for så å gå tilbake. Årsaken til disse fenomener er overskjæring av nerver som så sender signaler oppover som hjernen har vanskelig for å tolke. Fantomsmerter kan være vanskelig å behandle, men i mange tilfeller kan det være nyttig å starte med forebyggende tablettbehandling noen dager før operasjonen. Det brukes egne typer smertestillende preparater i denne sammenhengen. Du oppfordres til å se og ta på amputasjonsstumpen for å dempe fantomfornemmelser og fantomsmerter. 

Hemipelvectomi er en type amputasjon av underekstremitet som også inkluderer store deler av bekkenskjelettet på den amputerte siden. Ordet «hemipelvectomi» er satt sammen av 3 latinske ord: «hemi» betyr halvparten, «pelv» er deler av latinsk ord pelvis som betyr bekken, «ectomi» betyr å fjerne. Indikasjon for hemipelvectomi er svulst i bekkenregionen som enten sitter i selve bekkenskjelettet, eller i bløtdeler rundt bekkenet som gjør at pulsårene og nerver til underekstremiteten er affisert så mye at det ikke er mulig å spare ekstremiteten ved kirurgi.

Ingen svulster eller operasjoner er helt like. Ved preoperativ samtale med kirurg og fysioterapeut får du detaljert informasjon om din operasjon og forventet postoperativt forløp. Generelt kan man si at hemipelvectomi er en stor operasjon og man forventer at det vil ta tid å komme seg etter et slikt inngrep.

Drenasje av sårvæske

Det er vanlig med store innvendige sårflater etter denne typen operasjoner, noe som fører til at det samles opp mye sårvæske. Vanligvis får man lagt inn flere (2–4) dren i operasjonssåret under operasjonen for å evakuere væsken ut av såret. Det er vanlig at det kommer store mengder sårvæske på drenene i løpet av de første dagene etter operasjon. Mengden av sårvæske som kommer på drensposene vil avta i løpet av 1–2 uker, men det er ikke uvanlig at man beholder dren i 2–3 uker. Hvis man mistenker at det ikke er tilstrekkelig drenering av sårvæske kan det bli aktuelt å bruke ultralydveiledning og legge inn et  eller to ekstra dren.

Det er vanlig med lange sår etter denne type inngrep og forsinkelser i sårtilheling og sårkantsproblemer er ofte forekommende.

Fantomsmerter og fantom fornemmelser

Alle pasienter som får amputert en ekstremitet får fornemmelse/følelse av ekstremiteten som er borte. Noen ganger kan disse fornemmelsene være direkte smertefulle. Dette kalles for fantomsmerter. Man har ikke detaljert kunnskap om hvordan fantomsmerter oppstår.

Postoperativ smertebehandling dreier seg i stor grad om behandling og forebygging av fantomsmerter. Fantomsmerter kan være vanskelig å behandle. Pasienter oppfordres til å se og ta på amputasjonsstumpen for å forebygge utvikling av fantomsmerter. 

Brokkprofylakse

Pasienter som får fjernet deler av bekkenbenet mister naturlig støtte til indre organer. For å forebygge utvikling av brokk skal amputasjonsstumpen bandasjeres før mobilisering.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil