Symptomer ved bensarkom

Hvilke symptomer du opplever er avhengig av hvor svulsten sitter.

  • Smerter er det vanligste symptomet. Smertene forekommer ofte både i hvile og under aktivitet, og er ofte til stede også om natten.
  • Brudd kan oppstå i den syke knokkelen fordi benstrukturen er svekket.
  • Du kan få infeksjonslignende symptomer som blant annet feber.
  • Noen ganger kan du også kjenne en hevelse eller en klump der svulsten er. 
  • De fleste opplever ikke at allmenntilstanden er påvirket  og det er sjeldent du opplever vekttap. 

Symptomer på bensarkom kan feiltolkes som belastningslidelse, idrettsskade eller voksesmerter. Selv om voksesmerter er hyppig hos barn er det viktig at røntgen-undersøkelse vurderes hvis smertene vedvarer eller forverres. Har du smerter som har vedvart i over tre uker bør du oppsøke din fastlege.

Diagnoser som kan forveksles med bensarkom

Godartede tilstander i knokkelvev kan forveksles med bensarkomer. Dette kan blant annet være godartede bensvulster (svulster som ikke er kreft), vekstforstyrrelser i knokler, infeksjoner, betennelser og reaksjoner etter skade. Kreft i blod og lymfesystemet samt spredning fra andre kreftsykdommer til skjelettet kan gi lignende symptomer og kan også forveksles med bensarkom.