Utbredelse ved bensarkom

Primære bensarkom inndeles etter svulstens lokalisasjon og vevstype (histologi).

Spredningsveier

Bensarkom sprer seg oftest via blodbanen, først og fremst  til lunger. I sjeldne tilfeller forekommer spredning via lymfesystemet.

Mange av pasientene med osteosarkom og Ewings sarkom har på diagnosetidspunktet spredning fra sin kreftsykdom uten at dette kan påvises med røntgenundersøkelser, 15–20 % har dog synlig spredning til lungene.