Ultralydveiledet vevsprøvetaking med nål hos barn

Ultralydveiledet vevsprøvetaking er en god metode for å diagnostisere mistenkelige lesjoner/forandringer som er påvist ved bildediagnostiske undersøkelser. Hensikten med undersøkelsen er å bekrefte eller avkrefte ondartet sykdom.

Det tas alltid celleprøve med finnål (finnålsbiopsi) først. Celleutstryket vurderes av cytolog umiddelbart. I de fleste tilfeller vil man i tillegg utføre vevsprøve med pistol (pistolbiopsi). Ofte må man vente på resultatet av denne vevsprøveundersøkelsen i 2 til 6 dager før behandlingen kan starte.

Forberedelser

Barnet og foreldrene informeres om hva som skal gjøres. 

Barnets blodprøver må være normale med hensyn til fare for blødning. Hemoglobin, trombocytter, eventuelt INR og Cephotest (koagulasjonsundersøkelse) kontrolleres.

Ultralydveiledet vevsprøvetaking

Ultralydveiledet vevsprøve tas i narkose, og barnet må faste de 4 til 6 siste timene før undersøkelsen. Det kan også gis lokalbedøvelse avhengig av dybde og beliggenhet. Den påviste forandringen lokaliseres med ved hjelp av ultralyd. Prøven tas ved hjelp av en nål som stikkes raskt gjennom huden. Materialet sprutes forsiktig ut på et objektglass. Celleutstryket farges umiddelbart og vurderes av cytolog for å avgjøre om det skal tas tilleggsprøver.

Bildeeksempler

 • Lokaliser den påviste lesjonen med ultralydproben.
 • Bestem beste innstikksted og stikkretning for punksjonen.
 • Merk gjerne innstikkstedet slik at kanalen er lett å fjerne ved senere kirurgi.
 • Vask innstikkstedet med farget klorhexidin 1 mg/ml.
 • La huden tørke.
 • Injiser eventuelt lokalbedøvelse i huden.
 • Stikk spinalnålen raskt gjennom huden.
 • Før nålen ultralydveiledet gjennom bukhinnen og videre inn til lesjonen.
 • Trekk ut mandrengen.
 • Aspirer.
 • Når man ser materialet øverst i nålen trekkes den ut.
 • Deponer materialet på et objektglass. 
Les mer om beskrivelse av ultralydveiledet vevsprøvetaking 

Vevsprøvetaking (pistolbiopsi)

 • Det settes lokalbedøvelse og lages et lite snitt i huden.
 • Vevsprøvenålen føres fram til lesjonen og gjerne litt inn i den, avhengig av lesjonens størrelse og av typen vev foran og bak lesjonen.
 • Pistolen trekkes av slik at prøven tas. 
 • Nålen trekkes ut og den åpnes.

Utstryk til celleprøve

 1. Prøvematerialet strykes ut med et annet objektglass.
 2. Materialet samles først med objektglasset.
 3. Det strykes så utover med én rask, kontant bevegelse.

Oppfølging

 • Barnet er ofte inneliggende til dagen etter.
 • Ved smerter får pasienten smertestillende
 • Avhengig av lesjonens lokalisasjon og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking.
 • Etter vevsprøve av for eksempel lever, milt og bukspyttkjertel tas det en ultralydkontroll og eventuelt en hemoglobinkontroll dagen etterpå.