Kirurgisk fjerning av svulst i nyre hos barn (Wilms tumor)

Vanligvis fjernes hele nyren og urinlederen når det er en ondartet svulst i nyren. Hvis det er svulster i begge nyrer, kan det være aktuelt å kun fjerne svulstene slik at det blir nok nyrevev igjen til at barnet slipper dialyse.

Beskrivelse av operasjonen

Før operasjonen gir kirurgen informasjon om inngrepet og eventuell risiko. Det er ønskelig at begge foreldre er med under samtalen. 

Inngrepet utføres i narkose. Oftest vil barnet få innlagt kateter i en pulsåre i forbindelse med operasjonen. Vanligvis legges det også inn et kateter til urinblæren. Den vanligste tilgangen hos barn er via et bredt, øvre tverrsnitt. Alle organer i bukhulen inspireres og kjennes på for å kontrollere at det ikke er svulstvev utenfor nyren. Det er spesielt viktig å kontrollere motsatt nyre.

Nyren hvor svulsten sitter, skjæres fri. Nyren behandles forsiktig for å unngå ruptur av svulsten med spredning av kreftceller i bukhulen. Urinlederen deles ned til urinblæren. Som oftest fjernes ikke binyren. Dren benyttes vanligvis ikke. Såret lukkes og operasjonen avsluttes.

Det første døgnet etter operasjonen overvåkes barnet på avdeling for nyopererte eller i barneovervåkingsavdelingen. Hjerterytme, åndedrett og urinproduksjon følges.

For å lindre smerter får barnet fortløpende smertestillende direkte i en blodåre.

Vanligvis kan barnet utskrives fra kirurgisk avdeling i løpet av noen dager.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulst i nyre. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video