Symptomer ved svulster utenfor CNS hos barn

Barn med økt bukomfang som følge av Wilms tumor i venstre nyre. Klikk på bildet for å fjerne/vise markering.

De tidligste og mest vanlige symptomene ved svulster i buken er smerter, stort bukomfang og redusert allmenntilstand, men store svulster kan av og til oppdages hos nærmest helt friske barn.

Andre symptomer kan blant annet være:

  • blod i urinen
  • forstoppelse/diaré
  • åndenød, pustevanskeligheter
  • tilstopping av blodkar (vener) som fører blod til hjertet
  • leverpåvirkning
  • ufrivillige bevegelser 
  • forstyrrelser i bloddannende organer (blodmangel, lav konsentrasjon av blodplater)
  • høyt blodtrykk
  • hormonforstyrrelser (for eksempel for tidlig pubertetsutvikling)

 

Hvordan og hvor tidlig rhabdomyosarcom og non-rhabdomyosarkom bløtvevssarkom oppdages bestemmes av lokalisasjonen og veksthastigheten. Det typiske er at man tilfeldigvis oppdager en svulst uten sykdomstegn. Svulsten er ledsaget av smerter eller andre sykdomstegn ved blant annet påvirkning av og innvekst i naboorganer og eventuelt spredning. Non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom opptrer som regel i arm/ben, buk/brystvegg eller på bakre bukvegg. Ved non-rhabdomyosarkom foreligger påvirkning av lokale lymfekjertler kun hos cirka 10 % av pasientene og fjernspredning ses kun hos 10 til 12 %.

Pasienter med osteosarkom har vanligvis ikke uttalte symptomer før sent i forløpet av sykdommen. Ofte søker de lege grunnet tidvise smerter som gradvis har utviklet seg til konstante smerter. Smertene forbindes ofte med en skade. Hevelse og funksjonstap i naboleddene på grunn av svulsten kommer gjerne senere. I cirka 10 % av tilfellene er første tegn på sykdom spontane brudd uten ytre eller svært liten ytre påkjenning. Skjelettsmerter andre steder enn der hovedsvulsten er lokalisert kan skyldes spredning. Lungene er den vanligste lokalisasjonen for spredning. Spredning til lungene gir ikke symptomer i form av pustebesvær før det foreligger svært utbredte forandringer. Feber og vekttap ses kun ved fremskreden sykdom.

Pasienter med Ewing sarkom og pPNET oppsøker gjerne lege grunnet smerter. Tilleggssymptomer avhenger av tumors lokalisasjon og størrelse. Smertene blir ofte feiltolket som resultat av småskader, men varer ofte uforholdsmessig lenge. En sykehistorie med vedvarende smerter som tiltar, etterfulgt av hevelse av berørt område kan mistolkes som infeksjon, og dermed forsinke en korrekt diagnose. Påvirkning av ryggmargen eller perifere nerver kan gi nevrologiske symptomer. Spredning til skjelettet kan kjennes på skallen, ribbena eller andre ben. Lett til moderat feber er rapportert i cirka 1/3 av pasientene og opptrer hyppigere hos de som har spredning når diagnosen stilles.

Les mer om symptomer

Differensialdiagnoser

Mange diagnoser kan gi lignende symptomer og forveksles med solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn..

Misdannelse i små blodkar forekommer relativt hyppig i tidlig barnealder og kan gi lignende symptomer. Det finnes dessuten en rekke andre godartete svulster, spesielt i leveren, som kan opptre i barnealder og forveksler med solide svulster.

Blodansamling i vev kan ligne svulster. Mest kjent er binyreblødninger som kan oppdages hos spedbarn.

Ulike infeksjoner som tuberkulose kan forveksles med nevroblastom, Wilms' tumor (nyretumor hos barn), germinalcellesvulster og ondartete leversvulster.

Skader, godartete bensvulster samt utvekst fra benvev kan ha likhet med osteosarkom. Ewing sarkom, lymfom og spredning fra andre ondartete tilstander kan også forveksles med osteosarkom

Benmargsbetennelse (osteomyelitt) kan forveksles med Ewing sarkom og pPNET.

Les mer om differensialdiagnoser