Utskriftsdato (5.3.2024)

Endoskopisk vevsprøvetaking ved hjernesvulster

Endoskopisk vevsprøvetaking gjøres ved symptomgivende hjernesvulster i hulrommene i hjernen, hvor det er viktig å avklare hvilken type svulst som foreligger for å kunne vurdere videre behandling. Dette gjelder spesielt for svulster som ikke er tilgjengelig for å fjernes kirurgisk, eller hvor man mistenker en svulsttype som skal ha annen behandling.

Beskrivelse av undersøkelsen

Pasienten ligger i ryggleie. Det gis narkose. Før inngrepet fikseres hodet i en stilling for å unngå bevegelser. En enkeltdose med antibiotika gis forebyggende, for å forhindre infeksjon.

Basert på MR-bilder, hvor en ser svulstens posisjon, legges et lite hudsnitt. Det lages deretter et lite borrehull gjennom hodeskallen, og senehinnen (den ytterste hjernehinnen) åpnes. Et ubøyelig endoskop føres inn til hulrommene i hjernen. Endoskopet navigeres etter skjermbildene, til svulsten visualiseres. En biopsitang føres inn via en hjelpekanal på endoskopet. Det tas vevsprøver til histologisk undersøkelse og frysesnitt. Avslutningsvis lukkes hudsnittet lagvis med sting.

Et blodfortynnende medikament gis forebyggende etter inngrepet for å forhindre blodpropp, inntil pasienten er fullt mobilisert. CT-kontroll og blodprøver tas første dag etter operasjon. Bandasje fjernes vanligvis etter noen få dager. Stingene fjernes etter 10–12 dager. Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 1–2 dager etter operasjon. Videre behandling vurderes ut fra svar på analyse av vevsprøver (histologisvar).