Utskriftsdato (13.7.2024)

Kirurgisk behandling ved svulster i CNS hos barn

Kirurgisk behandling av hjernesvulster hos barn har gjort store framskritt de siste tiår. Dette skyldes bedret kirurgisk teknikk med innføring av ny teknologi (mikroskop, nevronavigasjon, ultralydaspirator). MR gir i dag ikke bare en bedre mulighet for en sikrere og mer nøyaktig diagnose, den gir også en nøyaktig framstilling av svulsten i flere plan, noe som gir helt nye muligheter i planleggingen av det kirurgiske inngrep.

Ved den kirurgiske behandling vil man ta sikte på en total fjerning av svulsten. Der hvor dette ikke er mulig, forsøker man å fjerne så mye som mulig og som er forenlig med et godt funksjonelt resultat. Barnehjernen viser stor toleranse ovenfor omfattende kirurgi.

Det gjøres ny MR-undersøkelse umiddelbart etter operasjonen, ofte mens barnet fortsatt ligger i narkose, for å vurdere om hele svulsten er fjernet. Hvis denne undersøkelsen viser en restsvulst som er teknisk mulig å fjerne med kirurgi, og barnets prognose avhenger av graden av svulstfjerning, opereres barnet på nytt for å oppnå total fjerning.