På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved svulster i CNS hos barn

Behandling med glukokortikoider ved ødem

Hjernesvulster omgis ofte av et betydelig opphopning av væske (ødem) i hjernevevet, som kan trykke på hjernevevet. Den definitive behandling av ødemet rundt en svulst er å fjerne denne, men som ren symptomatisk behandling før operasjon får pasienten glukokortikoider. Glukokortikoider har blant annet den effekt at de kan redusere hjerneødem, noe som fører til en betydelig symptomlindring for pasienten.

Cellegiftbehandling

Dessverre har man ikke oppnådd samme suksess med cellegiftbehandling for svulster i sentralnervesystemet som utenfor sentralnervesystemet. 

Grunnet bivirkninger av strålebehandling hos barn har man likevel i økende grad brukt cellegiftbehandling for alle typer svulster hos de yngste, spesielt de under 3–5 år. Cellegiftbehandling har medført at man hos noen har kunnet utsette strålebehandlingen.

Det er imidlertid ingen form for hjernesvulst hos barn hvor man per i dag har dokumentert økt langtidsoverlevelse ved cellegiftbehandling, selv om flere studier har vist økt overlevelse etter 3–5 år som følge av cellegiftbehandling/strålebehandling i kombinasjon, sammenlignet med strålebehandling alene. Trolig kan cellegiftbehandling bedre langtidsoverlevelsen ved medulloblastom og germinalcellesvulst av ikke-seminom (germinom) type.

Mange medikamenter har vært prøvd, men de som har vært mest brukt og vist effekt er:

  • vinkristin
  • vinblastin
  • cisplatin
  • karboplatin
  • prokarbazin
  • metotrexat
  • temodal
  • cyclofosfamid

De er brukt i kombinasjoner av ulike cellegifter i kliniske studier (utprøvende behandling). Høydosebehandling med stamcellestøtte har vært prøvd med usikker effekt og regnes fortsatt som utprøvende.

For svulster i sentralnervesystemet vil det derfor være behov for fortsatte randomiserte studier der cellegiftbehandling inngår. De fleste barn med svulster i sentralnervesystemet i Norge, som trenger behandling utover kirurgi, blir inkludert i internasjonale behandlingsopplegg ved utprøvende behandling.

Les mer om cellegiftbehandling
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil