Utskriftsdato (5.3.2024)

Utbredelse ved svulster i CNS hos barn

Stadieinndeling brukes vanligvis ikke hos barn. Astrocytomene graderes vanligvis etter WHO-klassifikasjon I–IV.

Spredningsveier

Svulstene i sentralnervesystemet sprer seg ikke utenfor hjerne og ryggmarg til andre organer i kroppen, unntak er ekstremt uvanlig.

Enkelte aggressive svulster hos barn har en tilbøyelighet til å spre seg med hjerne- og ryggmargsvæsken (innenfor sentralnervesystemet). Det gjelder PNET - medulloblastom, plexuskarsinom og germinom.