Utskriftsdato (13.7.2024)

Kirurgisk behandling ved akutt leukemi hos barn

Kirurgi har ingen plass i selve leukemibehandlingen. Det eneste kirurgiske inngrepet som alle barn med leukemi må gjennomgå er innleggelse av veneport eller sentralt venekateter. Dette gjøres vanligvis umiddelbart når diagnosen er stilt.

I tilfeller med sykdom utenfor benmarg kan det være aktuelt med kirurgisk vevsprøvetaking.