Utskriftsdato (13.7.2024)

Årsaker til akutt leukemi hos barn

Oftest er årsaken til akutt leukemi hos barn ukjent. Noen få risikofaktorer er likevel kjent.

Risikofaktorer

  • Hos eneggede tvillinger er risikoen for å få leukemi for den andre tvillingen betydelig økt dersom en av dem får leukemi.
  • Hvis mor blir utsatt for høye doser av stråling under svangerskapet.
  • Visse arvelige sykdommer/syndromer disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi (medfødt benmargssykdom), ataxia telangiectasia (medfødt arvelig sykdom som påvirker ulike organer, inkludert nerve- og immunsystemet). 
  • Av miljøfaktorer diskuteres blant annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) og kjemiske midler som mor blir utsatt for under svangerskap.
  • Det er holdepunkter for at totrinnsmutasjoner, hvor mutasjoner utløst av virus- og/eller bakterielle infeksjoner kan disponere for leukemi (noe som ville forklare alderstoppen mellom 2 og 5 år).