Generelt om kreft

I venstremenyen ligger informasjon som er aktuelt for de fleste krefttyper. Under hver krefttype finner du informasjon som er spesiell for hver enkelte krefttype.

Kreftutvikling og spredning av kreftceller

Kroppen vår er bygget opp av milliarder av celler. De fleste celler formerer seg ved deling. Kreft er en sykdom som starter i en celle, men som kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet. De biologiske organismene som forvandler en normal celle til en kreftcelle er delvis kartlagt. Utviklingen består ofte av mange trinn. Det er sjelden man finner en sikker og enkel forklaring på hvorfor denne prosessen settes i gang. Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen sykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år.

 

Årsaken til kreft kan sammenfattes i tre hovedgrupper:

  • Indre (endogene) faktorer. Det er vår arv og anatomiske og fysiologiske karakteristika.
  • Atferdsfaktorer. Det er faktorer som vi kan kontrollere, som tobakk, ernæring, alkohol og lignende. Atferden vår er påvirket av sosiale og kulturelle faktorer.
  • Ytre (eksogene) faktorer. Det er miljø og sosioøkonomiske forhold - som økonomi og arbeid - som igjen er en del av det samfunnet vi bor og arbeider i.

Forekomst

I Norge får nær 1 av 3 av landets innbyggere kreft en gang i løpet av sin levetid. Det drives intens forskning på årsaker, forebygging og behandling av kreft. Selv om det enda er mange ubesvarte spørsmål i kreftforskningen, er det gjort mange fremskritt innen diagnostisering og behandling av kreft.

I 2015 ble det registrert 32.592 nye krefttilfeller i Norge. Kreftforekomsten har økt med om lag 3 prosent siden 2014, og økningen er forholdsvis likt fordelt mellom kvinner og menn. Antallet krefttilfeller i Norge øker for hvert år. Denne økningen skyldes i hovedsak at befolkningen blir eldre og at vi blir flere, ikke først og fremst at kreftrisikoen i seg selv øker.