Cisplatin-/paklitakselkur

Dette er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin og paklitaksel. Kuren gis ved kreft i livmorhals, ytre kjønnsorganer, skjede og eggstokk.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Cellegift er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene.

Cellegiftbehandlingen kan ha ulike formål:

 • Helbredelse.
 • Gjøre svulsten mindre før operasjon eller strålebehandling. 
 • Drepe kreftceller som kan finnes andre steder i kroppen etter operasjon eller strålebehandling. 
 • Holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Dersom du har fått resept på prednisolon tabletter, tar du de som forskrevet kvelden før kur og på morgenen kurdagen.

Før første kur skal det tas EKG (hjertefunksjonsprøve).

Lev som normalt.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår oftest poliklinisk, men også noen ganger på sengepost som inneliggende pasient.

Før kuren starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur. Du vil få kvalmestillende medisiner før kuren.

Man starter med å legge inn en kanyle (veneflon) i en åre i armen, og gjennom denne gis en saltvannsoppløsning. 30 minutter før cellegiften starter får du forebyggende medisiner mot allergisk reaksjon. Man starter med cellegiften paclitaksel som tar cirka 3 timer. Den første halve timen blir du overvåket av 1-2 sykepleiere som sitter hos deg. Måling av puls og blodtrykk tas rett før oppstart av kur, samt etter 15 minutter og 30 minutter.

En time etter oppstart pallitaksel starter vi med sukkervannsom skal gå parallelt med cellegiften de neste 2 timene. Samtidig som vi starter sukkervannet skal vi også starte med å måle urinproduksjonen din. Du må derfor tisse på et bekken de neste 8 timene. Det skylles med litt saltvann før vi starter opp med neste cellegift cisplatin som tar 1 time. Deretter avsluttes kuren med en liter sukkervann over 2 timer. Cellegiften er koplet til en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Sykepleieren som har ansvaret for deg vil se til deg jevnlig under behandlingen. Det er mulig å bevege seg rundt på avdelingen dersom man har behov for det.

Gjør det vondt?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Får du kur poliklinisk har du time til blodprøver 1 time før legesamtale. Deretter må det påregnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren. Gjennomføringen av selve kuren tar cirka 7 timer.

3 ukers intervall mellom hver kur.

Hva skjer etterpå?

Etter avsluttet kur kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før kuren starter. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best,for eksempel te, kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat. Ikke spis yndlingsmaten den første uken etter kur - den kan senere assosieres med kvalme. 
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat. 
 • Ta kvalmestillende medikamenter hjemme som foreskrevet. 
 • Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak (under 2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt lege.

Allergiske reaksjoner

Cisplatin og pakitaksel kan  gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles.

Forholdsregler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme  på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon.
 • Det vil bli gitt forebyggende medisin mot allergiske reaksjoner før du får kuren.
 • Ta kontakt med egen lege eller Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.   

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Rødme/varmefølelse

Det er svært vanlig å bli rød og/eller varm, spesielt i ansiktet. Dette oppleves gjerne kort tid etter at kuren er avsluttet og varer ofte et døgn. Det er helt ufarlig og vil gå over av seg selv etter en stund.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for hvile. I forbindelse med kurene vil du føle deg mest trett den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til anskaffelse av parykk/hodeplagg.

Nevrologiske bivirkninger

Cisplatin og paklitaksel kan påvirke perifere nerver og gi prikninger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier i fra hvis du kjenner slike symptomer.

Tiltak

 • Massasje og varme kan gi midlertidig lindring.
 • Hold legen informert om symptomene dine under behandlingen.

Påvirkning av hørselen

Denne behandlingen kan i enkelte tilfeller påvirke det indre øret i form av øresus, pipelyder og nedsatt hørsel. Det er viktig at du sier fra hvis du merker slike symptomer.

Ledd- og muskelsmerter

Disse symptomene er relativt vanlige og oppstår gjerne et par dager etter kur. De varer vanligvis 2-3 døgn og forsvinner like raskt som de kommer. Ta eventuelt smertestillende som du får resept på ved utskriving.

NB: Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de plagene/bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast. Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur.

Her følger noen generelle råd:

 • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalettbesøk.
 • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe. 
 • Kast bind og bleier i en egen plastpose og knytt igjen. 
 • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang. 

Er hygienen god og du følger forhåndsreglene som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før- også barn og gravide.

Ernæring

Viktig at du drikker godt etter kur fordi avfallsstoffene i cellegiften skilles ut gjennom urinen.Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man kan risikere at man tåler mindre enn før.

Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere kan få hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Soling

Du trenger ikke ta spesielle forhåndsregler vedrørende soling.

Seksuelt samvær

Det er ingen spesielle restriksjoner relatert til seksuelt samvær etter kur.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med siste kur.