Månedens video - Tykk-og endetarmskreft

Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

07.11.2018 Kreft i prostata er den hyppigste kreftformen blant menn. Det er uklart hvorfor prostatakreft oppstår og utviklingen av sykdommen kan variere. Blodprøven PSA (prostataspesifikt antigen) brukes for påvisning av prostatasykdommer og er den vanligste årsaken til at prostatakreft oppdages tidlig. Her kan du lese mer om vanlige spørsmål  omkring prostatakreft. >>>